A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Чутівська громада
Полтавська область, Полтавський район

Центр надання соціальних послуг виконавчого комітету Чутівської селищної ради

Центр – це  комплексний заклад соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги  особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Наша адреса смт. Чутове, вул. Центральна,4, телефон (05347) 91372, електронна адреса: cnsp_chutove@ukr.net

 

Директор Калюжна Людмила Володимирівна, телефон (05347) 91372

 

Графік роботи Центру:

Початок роботи    - о 8.00, перерва на обід – з 12.00 до 12.45, закінчення роботи - о 17.00.  У п’ятницю робочий день - з 8.00 до 15.45, перерва на обід – з 12.00 до 12.45. Вихідні дні — субота і неділя.

У відділенні оздоровчих послуг та фізичного відновлення початок роботи -  о 8-00, перерва на обід - з 13.00 до 14.00,  закінчення роботи - в 16.42. Вихідні дні — субота і неділя

Основні цілі соціальних послуг :

 1. Профілактика складних життєвих обставин
 2. Подолання складних життєвих обставин
 3. Мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин

Умови надання соціальних  послуг

За рахунок бюджетних коштів

Документи, необхідні для отримання соціальних послуг

Звернення (заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника до відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Чутівської селищної ради.

Для прийняття рішення про надання соціальних послуг до заяви обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії):

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);  

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до
18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок
IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);

медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

Пакет документів подається до Центру надання адміністративних послуг Чутівської селищної ради.

 

Відділення соціальної допомоги вдома

Адреса: смт. Чутове, вул. Центральна,4 , телефон (05347) 91372

Завідувач відділення Тандур Ольга Михайлівна

Послуга «догляд вдома» надається особам,   які   не   здатні до самообслуговування   у   зв’язку   з   частковою  втратою  рухової активності   (мають  III,  IV,  V  групи  рухової  активності)  та
потребують   сторонньої  допомоги,  надання  соціальних  послуг  в
домашніх  умовах  згідно  з  медичним  висновком, а саме особам:

- похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами;

-з інвалідністю (які  досягли  18-річного  віку), у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатностіˮ;

-з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці).

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Відділення  згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги догляду вдома надає соціальну послугу догляду вдома постійно:  особам III  групи рухової активності – 2 рази на тиждень (за необхідності), особам ІV групи рухової активності – 3 рази на тиждень; особам V групи рухової активності – 5 разів на тиждень; періодично – 2 рази на місяць, організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів щодо їх задоволення.

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, передбачають:

для отримувачів соціальної послуги ІІІ групи рухової активності:

допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомогу у приготуванні їжі, допомогу у прибиранні житла, дрібний ремонт одягу, взуття;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

для отримувачів соціальної послуги ІV групи рухової активності:

допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування (допомогу у приготуванні) їжі, доставку гарячих обідів, прибирання (допомогу у прибиранні) житла, прання, дрібний ремонт одягу, взуття;

допомогу у самообслуговуванні - допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо;

допомогу при пересуванні по квартирі;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;

навчання навичкам самообслуговування - навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом;

допомогу в обробітку присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

для отримувачів соціальної послуги V групи рухової активності:

допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, годування, доставку гарячих обідів, прибирання житла, прання, дрібний ремонт одягу, взуття, виконання різних видів дрібних ремонтних робіт у помешканні;

допомогу у самообслуговуванні - допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо;

допомогу при пересуванні по квартирі;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;

навчання навичкам самообслуговування - навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом;

обробіток присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги догляду вдома.

 

Відділення соціальної роботи

Адреса: смт. Чутове, вул. Центральна,4 , телефон (05347) 91349

Завідувач відділення Супрун Лілія Сергіївна

Відділення  проводить соціальну роботу з особами/сім’ями, зокрема інформаційно-просвітницьку, соціально-профілактичну роботу, оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах, організація надання їм соціальних послуг шляхом ведення випадку, моніторинг надання соціальних послуг КУ «ЦНСП», соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань, бездомних осіб.

Відділення  надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

- соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- соціальний супровід сімей у яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

- соціальна профілактика;

- консультування;

- інформування;

- представництво інтересів;

- посередництво (медіація);

- екстрене (кризове) втручання;

- соціальна інтеграція та реінтеграція.

При Центрі працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Основними завданнями мобільної бригади є:

надання психологічної допомоги постраждалим особам;

реагування та надання не пізніше ніж протягом однієї доби соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, які потребують термінової допомоги, зокрема шляхом кризового та екстреного втручання;

інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, соціальних, психологічних, правових тощо), які вони можуть отримати для подолання наслідків насильства, та щодо надавачів таких послуг, зокрема інших загальних або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;

роз’яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, можливостей отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання;

провадження інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі розповсюдження серед населення відповідних інформаційних матеріалів) щодо форм, проявів та наслідків насильства, формування нетерпимого ставлення громадян до цих явищ, а також щодо заходів у сфері запобігання та протидії насильству.

 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Адреса: смт. Чутове, вул. Центральна,16 , телефон (05347) 91681

Завідувач відділення Баланда Наталія Володимирівна

Відділення надає соціальні послуги особам, які відповідно до результатів оцінювання індивідуальних потреб потребують натуральної допомоги, а саме особам:

-  похилого віку;

-з інвалідністю;

-з невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці), якщо вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;

-які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, якщо вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю;

-внутрішньо переміщених осіб;

-дітей з інвалідністю віком від 3 до 18 років.

Відділення  надає послуги:

 • ремонт одягу;
 • перукарські послуги;
 • ремонт взуття;
 • скошування трави біля будинку;
 • розпилювання дров;
 • дрібний ремонт помешкань;
 • прання одягу та білизни;
 • прокат технічних та інших засобів реабілітації;
 • транспортні послуги.

   Транспортна послуга «Соціальне таксі» надається не більше 2 разів на місяць, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), дітям з інвалідністю віком від 3 до18 років, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які мають захворювання опорно-рухового апарату та інші захворювання та які пересуваються за допомогою візків, палиць, милиць, ходунків  та інших технічних засобів реабілітації, крім осіб, які:

- мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілі, в тому числі отримані через органи соціального захисту населення, на території Чутівської ОТГ;

- мають інвалідність унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

-  перебувають  на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я.

   Заявки на отримання транспортної послуги „Соціальне таксі” приймаються з понеділка по четвер  з 8.00 до 12.00 та з 12.45 до 17.00, в п’ятницю з 8.00 до 12.00 та з 12.45 до 15.45, від громадян,  або їх законних представників,  громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів, соціальних працівників (робітників) КУ «ЦНСП», старост, уповноважених осіб, особисто  або в телефонному режимі за  телефоном 9-16-81, не пізніше, ніж за 2 робочі дні до виїзду за вказаним маршрутом. 

   Для  отримання транспортної послуги «Соціальне таксі», за умови, що особа знаходиться на обслуговуванні у КУ «ЦНСП», замовник послуги повинен  подати  письмову заяву, ксерокопію довідки МСЕК (за наявності) або іншого документа (медичного висновку), що дає підстави для отримання транспортної послуги.

   Якщо звернення громадянина в КУ «ЦНСП» відбулось вперше, крім письмової заяви та медичного висновку на отримання послуги «Соціальне таксі», оформляється пакет документів для отримання соціальних послуг у  відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

   Автотранспорт використовується для перевезення  до/з:

- лікувально-профілактичних, реабілітаційних закладів в межах Чутівської селищної ради та  в м. Полтава, Полтавського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, Полтавської медико-соціальної (експертної) комісії, до навчальних закладів, закладів культури, закладів, що надають соціальні послуги, центру правової допомоги, центру надання адміністративних послуг, інших закладів соціальної сфери в межах Чутівської ОТГ, санаторно - оздоровчих закладів (які знаходяться на відстані не більше 150 км від місця проживання заявника);

- структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів самоврядування, суду;

- авто-, залізничних вокзалів ( в смт. Чутове, смт. Скороходове та в м. Полтава);

- для участі в соціальних, культурно-масових та спортивних заходах, ( в межах області).

Перевезення не здійснюється до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення побутових питань, а також перевезення членів сімей отримувачів транспортної послуги.

При одночасному виклику „Соціального таксі” перевага надається заявникам, котрі повинні дістатись до медичних установ.

Не допускається використання автотранспорту для:

- перевезення родичів замовника послуги, у випадку супроводження останнього соціальним працівником (робітником) КУ «ЦНСП»;

- перевезення осіб, у яких  наявні інфекційні захворювання, котрі залежні від психоактивних речовин, алкоголю,  мають психічні захворювання, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку, а  також осіб, які потребують медичного нагляду та допомоги.

 

Відділення оздоровчих послуг та фізичного відновлення

Адреса:  смт. Чутове, вул. Полтавський шлях, 23, телефон  (05347) 92261

Завідувач відділення Гладкий Анатолій Іванович

Відділення   надає  оздоровчі  послуги особам:

-  похилого віку,

- з інвалідністю  (які  досягли  18-річного  віку),

- що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці),

які мають часткове  порушення  рухової  активності,  частково  не  здатні до самообслуговування,  та  потребують   надання  оздоровчих послуг  з  метою усунення   обмежень  життєдіяльності,  запобігання  виникненню  та розвитку   можливих  захворювань  особи,  підтримки  її  здоров’я, соціальної  активності, протягом дня.

 

Відділення денного перебування

смт. Чутове, вул. Центральна,16 , телефон (05347) 91681

Завідувач відділення Різник Лідія Павлівна

Відділення  надає послугу соціальної адаптації особам:

-  похилого віку,

- з інвалідністю  (які  досягли  18-річного  віку),

  які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування, не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримки соціальної незалежності, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку, відновлення знань, вмінь і навичок щодо орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві.

Крім  того, відділення  може надавати такі соціальні послуги:

 - консультування;

 -представництво інтересів;

 -інформування.

Ми завжди до ваших послуг!

Наша робота

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь